MỘT SỐ THÀNH TÍCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

thnguyenvancu 15/07/2020 Lượt xem: 142

1 Ban chấp hành Liên Đoàn Lao Động Thành phố Quy Nhơn tặng Giấy Khen Công đoàn cơ ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã có thành tích xuất ắc trong phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2020 2 Ban chấp hành Liên Đoàn Lao Động Thành phố Quy Nhơn tặng Giấy Khen Công đoàn cơ ở Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ đã có thành tích xuất ắc trong phong trào thi đua yêu nước